Skalní útvar Čtyři palice

Přírodní rezervace Čtyři palice je součástí CHKO Žďárské vrchy a leží východním směrem od obce Křižánky. Oblast byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1990. Zaujímá rozlohu 7,36 ha.
Přírodní rezervace je tvořena rulovými skalními útvary připomínající čtyři palice, jež vznikly mrazovým zvětráváním hornin. Jednotlivé skalní útvary mají své názvy - Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz, na něž navazuje ještě jeden menší skalní útvar, Opomenutá. Nejvýznamnější z nich, Čtyřpaličatá skála, dala dle svého tvaru jméno celému útvaru. Čtyřpaličatá dosahuje na délku 50 m, výšku stěn má 33 m a u vrcholu je mrazovým zvětráváním rozčleněna na čtyři palice. Je z ní krásný výhled do údolí řeky Svratky a na nedaleký vrchol Devět skal.
Skály a skalní sutě jsou porostlé lišejníky a mechorosty. Skalní útvar je obklopen balvanitými sutěmi a lesním porostem tvořeným smrkovými bučinami. Rezervace hostí řadu bezobratlých živočichů, např. střevlíky a pavoukovce. Hnízdí zde datel černý, sýc rousný, holub doupňák či ořešník kropenatý, vidět zde můžete i jezevce. Z rostlin zde najdete kapradiny, mechy lišejníky, borůvky a trávy.
Do oblasti přírodní rezervace vede modrá, žlutá a zelené turistická značka. Zdejší skály jsou rovněž využívány horolezci jako cvičné stěny.
Skalní útvar Čtyři palice Skalní útvar Čtyři palice
Skalní útvar
Fotografie uživatelů
Milovy - Milovský rybník. Na obzoru vyčnívá z lesního porostu Malínská Skála (811 m.n.m.)
Milovy - kemp Milovy u Milovského rzbníku
Molovy - kemp Milovy u Milovského rybníku
Milovy - Milovský rybník, pohled ke kempu a k Malínské skále (811 m.n.m.)
Milovy - Milovský rybník,pohled ke kempu a Malínské skále
Milovy - Milovský rybník
Milovy - Milovský rybník
Milovy - Milovský rybník
Milovy - Milovský rybník
České Milovy - PR Meandry Svratky
Česká Cikánka - PP Zkamenělý zámek
Česká Cikánka - PP Zkamenělý zámek